Grekiska myter upphör aldrig att fascinera

Asklepiostemplet i LendasDe kan berättas som sagor för barn och de kan inspirera författare som Eyvind Johnson, Strändernas svall, Märta Tikkanen, Arnaía, kastad i havet, James Joyce, Ulysses, och många, många fler. Filosofer och tänkare anknyter än idag till Platon och Aristoteles. Nietzsche lanserade Dionysos och Apollon som konstens motpoler. Ingmar Bergman satte upp Euripides urtida drama Backanterna både som pjäs och opera. Akillessenan på din häl har samma namn som Trojanska krigets hjälte. Kung Oidipus, prinsessan Elektra, den sköne Narchissos, sierskan Kassandra har gett namn åt våra psykiska komplex.

Och hur var det med sägnen om en lycklig stad som försvann i havet? Längs Kretas nordkust finns spår av en ofantlig tsunami. Ett vulkanutbrott för 3600 år sedan orsakade ”den minoiska katastrofen”. Är det Atlantis som arkeologer frilägger under rasmassor och pyroklastiska flöden vid Santorini? Den minoiska bronsålderskulturen med Knossos som centrum var ett annat slags samhälle än de stater och imperier som senare uppstod runt Medelhavet.

<<Tillbaka