En kurs om Ledarskap och Stresshantering

11 – 18 maj 2017 på Kreta                                     – högsta betyg ! / Enstaka platser!              

 

med Ann-Sofie Jarnheimer, leg. psykoterapeut och leg. sjukgymnast

och Inger Engdahl chefsanställd inom vården

 

Lendas och lejonberget

Bli bättre på att hjälpa andra och dig själv att hantera stress, oro och nedstämdhet. På den här kursen ökar du din förståelse, får nya kunskaper och användbara redskap. Kursen vänder sig främst till den som står i ledarpositioner i olika sammanhang och handskas med stressproblematik, men även till den som vill finna en bättre balans i livet – såväl på jobbet som hemma.

 

Kursledare

Ann-Sofie JarnheimerAnn-Sofie Jarnheimer, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut, grundläggande kroppsorienterad psykoterapi, KBT och psykodynamsik utbildning. Driver egen mottagning med inriktning på stressrelaterade symtom och haft långt över 20 000 behandlingsbesök med goda resultat. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare/utbildare kring psykisk ohälsa hos företag, kommuner och landsting. Hennes föreläsningar är engagerande och levande med mycket humor och stor igenkänningsfaktor. www.jarnheimer.se/annsofie

“Alltsedan jag utbildade mig till sjukgymnast fanns intresset för hur livet som helhet påverkar våra kroppsliga symtom. Tidigt föddes tanken på att kunna bemöta detta också med ett professionellt samtal parallellt. Att läsa vidare till psykoterapeut kändes givet. Denna dubbelkompetens är mycket användbar…..” Läs mer

Ur programmet

  • Lär dig att tidigt upptäcka stressymptom hos dig själv och andra.
  • Tekniker för att hantera stress.
  • Praktiska tips om gruppdynamik, konflikthantering och hur man kan lägga grund för goda relationer.
  • Skam, sårbarhet och självkänsla. Det kostar att hålla masken.
  • Metoder för återhämtning, vila och sömnanalys.
  • Lär dig att hantera oro, ångest och nedstämdhet.

 

Gästföreläsare i år:

fil-2016-10-13-12-55-51 Inger Engdahl, sjuksköterska, vårdlärare, chef och mindfulness-instruktör delar med sig av sina egna erfarenheter om att utvecklas som människa och chef.

‘Ju mer vi förstår oss själva – vad vi verkligen bryr oss om, hur vi fattar beslut och varför vi gör det vi gör – desto bättre blir våra beslut och mer effektiva kommer vi att vara när vi leder andra. Vad är det som hindrar dig att nå dina mål? Slår du vakt om din egen utveckling? Det mesta du gör under en dag är baserat på vanor och innebär inget nytt lärande. Led dig själv innan du leder någon annan och lär känna dig själv!

Under en utbildningsdag kommer du få de viktigaste insikterna om hur hjärnan fungerar och hur detta påverkar dina beslut. Frontalloben är den del av vår hjärna som har betydelse för logiskt och kreativt tänkande, språk, moral och uppförande. Frontalloben tillåter oss att vara strategiska, planerande och beräknande och är den del av hjärnan som skiljer sig mest från djurens hjärnor. Men den kräver pauser och medveten träning genom reflektion och meditation. Mindfulness är ett verktyg att uppnå självinsikt/ självkontroll och du kommer att få kunskap om hur det fungerar.’

Kurslokal under bouganvillean på Hotell Irini

Kurslokal under bouganvillean på Hotell Irini

Kurstid

Fredag-måndag mellan klockan 9-12/13 och klockan 16.30-19.30. I pausen tid för vila, bad och rekreation. total kurstid 24 tim fördelat på 4 dagar. Egen tid tisdag och onsdag.

Boende

Vi bor i enkelrum på familjära hotell. Alla rum har egen ingång och uteplats, badrum och enkel köksutrustning (frukost ingår ej). Läs mer om orten och boende här. Lendas har två minimarket och ett tiotal tavernor som serverar god grekisk husmanskost.

Kurskostnad

8800 kr + moms, kurs, hotell, transfer t/r Heraklion, 2 middagar, kurskaffe. Flygresa bokas på egen hand t ex hos Vingresor tors-tors till Heraklion. Anmälningsavgift om 2000kr inbetalas på pg 1125687-2 i samband med att anmälan registreras. Resterande belopp faktureras och ska vara inbetalt före den 1 april 2017.

Anmälningsavgift återbetalas endast mot uppvisande av sjukskrivningsintyg och – 5% administrationskostnad om avbeställning sker mer är 30 dagar innan avresa. I övrigt tillämpar Lendasoasen Konsumentsverkets Allmänna resevillkor.

Mer information
För mer information, kontakta Ann-Sofie Noryd, tel. 076-375 50 70 eller info@lendasoasen.se
Folder för utskrift

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag  när kursen är full!    Platser kvar!

Deltagarröster från 2016:

– Ann-Sofie är fantastisk inspiratör med enorm erfarenhet och kunskap. Världsklass!
– fått nya insikter, verktyg att hantera stress, medmänniskor och ledarskapsrollen.
– många aha-upplevelser, underhållande och roliga vinklingar på allvarliga ämnen.
– lärorik vecka på härlig plats

– kommer gärna igen!

 

OCD-lejon

 

 

Lendas har fått sitt namn av den stora lejonklippan i väster som skyddar den lugna hamnen. Hit reste människor under antiken för att dricka brunn och få läkedom i Asklepiostemplet. Resterna av templet syns fortfarande i sluttningen bakom byn
och vattnet kommer från samma källa nu som då.