Vad är friskt, vad är sjukt?

Vad är livsduglighet?

Seminarium för kropp och själ
i läkekonstens vackraste kurort – Lendas på Kreta.

återkommer under 2014
OCD-förbundet

Vad är egentligen livsduglighet? Sambandet mellan kropp och själ är ett evigt tema. Osäkerheten kring dessa frågor är uppfordrande.

OCD-förbundet vill under en seminarievecka i kurorten Lendas på nytt aktualisera kopplingen mellan kreativitet av format och psykiska avvikelser och trauman.

Den yttre miljöns hälsobringande betydelse är omvittnad. Det är svårt att hitta en mer intagande och omhuldande plats för kropp och själ än Lendas vid Kretas sydspets.

Det var där som Asklepioskulten hade ett högsäte för 2300 år sedan. Asklepios är i den grekiska mytologin läkekonstens gud. Till Lendas vallfärdade människor för att dricka brunn, bli botade från fysiska sjukdomar men i synnerhet också svåra mentala rubbningar. Under healingprocessen intog drömmen en central funktion. Det ansågs att Asklepios besökte den sjuke i drömmen. Kulturyttringar som dans och teater ingick som naturliga och nödvändiga delar i läkekonsten.
Rester av templet finns kvar och vattnet kommer från samma källa nu som då.

____________________

Seminariet omfattar 5 dagar, sön -tors ca 9-12 och 16-19. Samlingarna hålls under bougainvillean i hotellets innergård. Innehåll består av föredrag med dialog, mindfulness (medveten närvaro), vandring, vila, bad, orientalisk dans, kvällssamling med reflektioner. Lördagen disponeras fritt efter eget önskemål. Lördag är resdag.

Medverkande:

Olof Buckard – estradör och har egen erfarenhet av tourettes, tvång och kreativitet
Elisabeth Pousette – projektledare OCD-forskning, egna erfarenheter – www.ocdforbundet.se
Gunnar Bjursell – onkolog, cancerläkare, professor, forskat i sambandet mellan kreativitet och hälsa
Anna Franklin – journalist och författare talar kring en studie om sjukt och friskt i konsten                                                                        Rozita Auer – proffesionell orientalisk dansare talar om dansens betydelse för människan genom historien och ger oss möjlighet till daglig dansträning.
Ann-Sofie Noryd – skådespelare, regissör, mindfulnessinstruktör och lokal guide på plats, kursarrangör i Lendas sedan 17 år

Deltagare: funktionshindrade och andra som har intresse av temat.
Kursavgift: 6000 SEK, inkl anmälningsavgift 1000 SEK. OBS! För OCD-förbundets medlemmar finansieras avgiften till större del av fondmedel. I kursavgiften ingår kurs, hotell i enkelrum med dusch och kokmöjlighet, transfer, välkomst- och avslutningsmiddag.
Flygresa: Flygstol lör-lör till Chania, bokar och betalar var och en för sig, genom Apollo till en kostnad på ca 3500 SEK.

Information:

Lendasoasen Ann-Sofie Noryd, 0763-75 50 70, e-post: info@lendasoasen.se

 

Sista anmälningsdag ……