Vandra – att gå till sig själv

i sällskap med Olle Sahlström och Julia Ryberg.            2  PLATSER KVAR!

 

18-25 april 2015 i Lendas, Kreta

 

utsikt

Du som söker, som vill en förändring i ditt liv eller vill pröva den långsamma vandringens form av retreat och reflektion på ett djupare plan – Välkommen att vandra och samtala med Olle Sahlström och Julia Ryberg. Och i en osynlig medvandrares sällskap – vandrarprästen David Petander!

 

Vandring och samtal hör ihop. När vi går till fots, går vi in i oss själva och mer förmögna att höra vår inre röst. Vi går i tystnad, ur tystnaden föds orden. Vandrarprästen David Petanders liv och förkunnelse, som Olle berättar om i sin senaste bok ” Vi möts i lärkans sång” är en inspirationskälla för vandringsretreaten. Centrala frågor är: Hur lever man ett radikalt andligt liv? Vad är Guds rike?

”Allt han ville var att de han mötte skulle lyssna inåt, höra tonen och klangen därinne, den som han vid ett tillfälle liknade vid en lärkas sång”. (Sahlström 2014)
Läs mer om vandrarprästen David Petander här.

Ur programmet

Vi reser till det gömda Kretas sydkust och vandrar i Asterosiabergen,”där stjärnorna föds”. I  ett intagande kustlandskap landskap ser Libyska havet från bergstoppen Kofinas och övernattar i klostret Kodouma  dit tusentals vallfärdar varje år. Vår bas är den lilla fiskebyn Lendas, inte långt från platsen där Paulus en gång landsteg.

Varje dag inleds med samtal med stöd i kväkarnas samtalsmetodik som tar sin utgångspunkt i en stunds tystnad som följs av respektfullt lyssnande till varandra och till Guds röst i vårt inre. Det är nära besläktat med Vandraprästen David Petanders syn på inre sökande och förkunnelse. Efter samtalet inleds en kortare eller längre vandring med stopp för reflektion och fortsatt samtal. Vi avslutar dagen med att dela våra intryck, tankar och erfarenheter.

Retreatledare

olle250x339julia250x339Olle Sahlström är författare med ett förflutet som ombudsman på LO. Hans debut, Den röde patriarken, en kritik av arbetarrörelsens auktoritära traditioner, har under senare år följts av böcker om vandring och andligt sökande såsom Gå Hem(2011) och Vi möts i lärkans sång(2014). Vandrarprästen har starkt berört och berör Olle för den märklige unga prästens mod, hans allvar, hans kraft att orka gå sin egen väg.

Julia Ryberg är född och uppvuxen i en amerikansk kväkarfamilj och bosatt i Sverige sedan 1975. Hon är verksam som retreatledare, lärare och andlig vägledare inom kväkarsamfundet i Sverige och Europa Vännernas samfund . Vandrarprästens liv har berört Julia, inte minst då det påminner kväkarrörelsens budskap om enkelhet, icke-våld, inre sökande, mystik i vardagen, en gemenskap i jämlikhet och samhällsförändring.

Boende

Vi bor i enkelrum på familjära mindre hotell. Rummen är utrustade med dusch/toalett, lakan, kokmöjlighet och kylskåp.

Pris

7 125 kronor, inklusive anmälningsavgift 2000 kr, hotell, transfer, fem dagars vandrings – och samtalsledning, extra övernattning och transport vid långvandring. Flyg till och från Kreta bokar var och en för sig. Vi rekommenderar  skyscanner.se .

Anmälningsavgiften inbetalas till pg 1125687-2 så snart anmälan är gjord. Din plats är garanterad så snart anmälningsavgiften är betald.

Anmälningsavgift återbetalas endast mot uppvisande av sjukskrivningsintyg och – 5% admin om avbeställning sker mer är 30 dagar innan avresa. I övrigt tillämpar Lendasoasen Konsumentsverkets Allmänna resevillkor.

Mer information

Ann-Sofie Noryd, tel. 0763-755070, info@lendasoasen.se

Fortfarande platser kvar!


ANMÄL dig här

Lendaslejonet bild

 

Lendas har fått sitt namn av den stora Lejonklippan i väster som skyddar den lugna hamnen. Hit reste människor under antiken för att dricka brunn och få läkedom i Asklepiostemplet. Resterna av templet syns fortfarande i sluttningen bakom byn och vattnet kommer från samma källflöden nu som då. Paulus sökte skydd efter svåra stormar utanför Kretas sydkust inte långt ifrån Lendas.