Rekreera ditt SKOLLEDARSKAP

4 – 8 maj 2014

– ett program för rektorer och förskolechefer

skolledarskapLedarskapskonsult Lars Berglund leder en veckas reflekterande orientering i ledarskap och organisation, i Lendas med omgivningar.

 

Programmet riktar sig till skolledare – rektorer och förskolechefer – som vill fördjupa förståelsen av sitt ledarskap och av skolan som organisation.

I programmet tar vi upp skolledarskapets förutsättningar och möjligheter och utnyttjar samtidigt platsen och dess historia, litteratur och kultur. I samtalet om det specifika skolledarskapet tar vi bland annat upp följande aktuella teman:

– Pedagogiskt ledarskap – ständigt utmanande och svårfångat

– Modet att leda – Vägen till det starka ledarskapet och den starka organisationen

– Styrsystemet och det bristande förtroendet

Vi gör kortare eller längre utflykter i omgivningarna och låter dem spegla våra medhavda frågor.

Tanken är att platsens lugna rytm ska borga för ett avspänt, reflekterande sätt att närma sig grundfrågorna, tillsammans med andra rektorer och förskolechefer. Arbetsdagarna omfattar mycket egentid med reflektionsuppgifter, antingen enskilt eller i mindre grupp.

Bland det stoff från Greklands historia som vi använder oss av hör myterna om Sisyfos, Teseuvs och labyrinten, Daidalos ingenjörskonst, samt den minoiska palatskulturen under bronsåldern (Europas första högkultur) och det doriska Kreta med sin berömda lagsamling i Gortyn, m.m.

Flertalet kursdagar innehåller längre eller kortare vandringar i Lendas intagande omgivningar. Under  vandringarna behandlar vi aktuella teman och deltagarnas medhavda frågor.

LENDAS är en liten fiskeby på södra Kreta. Orten har fått sitt namn av den stora Lejonklippan i väster som skyddar den lugna hamnen. Hit reste människor under antiken för att få läkedom i Asklepios-templet, dricka brunn och få rekreation. Tempelresterna syns fortfarande i sluttningen bakom byn och vattnet kommer från samma källa nu som då. Idag lever byn på förhållandevis stillsam turism var säsong varar ända fram i oktobers sommareftervärme.

Kurstid: söndag 4 maj – torsdag 8 maj.

Veckoschema

4/5           Resdag

5/5           Kursdag 1 – Introduktion: Vem är jag och vilka är mina frågor?   Asklepiostemplet i Lendas

6/5           Kursdag 2 – Det personliga ledarskapt: Vandring till bergsbyn Miamou

7/5           Kursdag 3 – Organisation och kultur: Utflykt till det minoiska palatset i Festos

8/5           Kursdag 4 – Komplexitet och digitalisering: Vandring till Lejonberget.

9/5         Kursdag 5 – Sammanfattning och reflektion: Vandring till pilgrimskapell och/eller marmorstrand.

10/5         Resdag

Arbetspass:  9.00 -13.00 och 16.00 -18.00 (undantag för utflyktsdagar). I pausen finns tid för bad och rekreation.

Förmiddagspasset innehåller genomgång av input, teori, modell och eftermiddagspasset summering och dialog. Både under och mellan arbetspassen förekommer reflektionsuppgifter som bearbetas individuellt eller i smågrupper.

Kursens metodiska grund är dialog- och reflektionssamtal där du som deltagare bjuds in att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt få dina medhavda frågor bearbetade. Därigenom får varje deltagare möjlighet att både ge och få feedback av allmänt eller mer specifikt slag beroende på de aktuella behoven.

Om kursledaren

Lars Berglund har en mångårig erfarenhet av svensk skola i en mängd olika roller och sammanhang. Lars är gymnasielärare i botten (svenska/historia) och har efter ett drygt decennium som lärare varit verksam som tjänsteman i Malmö stad med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och därefter som frilansande företagare och konsult.

Bland uppdragen finns en rad handlednings- och utbildningsuppdrag för arbetslag, ledningsgrupper och chefer i ett brett spektrum av verksamheter. Lars har under senare år också deltagit vid ett flertal tillfällen som inspektör för Skolverket och Skolinspektionen. Bland övriga uppgifter finns projektledarskap och redaktör för Gleerups läromedel samt VD och redaktör i det egna förlaget Tertulia books (tertuliabooks.se) som ger ut managementlitteratur.

Lars är författare till en rad läroböcker för gymnasieskolan inom svenska och historia, samt böckerna Gå Malmö – reflektionspromenader för arbetsgrupper, och Dialog – konsten att skapa goda samtal på arbetsplatsen, på egna förlaget Tertulia books.

Lars brinner för de antika kulturerna och deras historia och arbetar ofta med ledningsgrupper i kulturhistoriskt intressanta miljöer, förutom Kreta, ofta i Berlin eller i Rom.

Ann-Sofie Noryd är kursarrangör tillika vandrings- och lokalguide och driver kursverksamhet i Lendas sedan 19 år för Svenska kulturcentret Lendas/Kreta och Lendasoasen.

Kursavgift
10.000 SEK exklusive moms, inkluderar anmälningsavgift 2000 SEK, 5 kursdager, 6 hotellövernattningar i enkelrum med dusch och kokmöjligheter (frukost ingår ej), transfer från Heraklion, välkomst- och avslutningsmiddag samt kaffe under kursdagarna. Anmälningsavgift inbetalas  till plusgiro 1125687-2  senast 31 jan 2014. Det finns möjlighet att boka extra hotellnätter för den som önskar. Kontakta oss!

Information
Ann-Sofie Noryd, tel: 0763-755 50 70, info@lendasoasen.se eller
Lars Berglund, tel. 070-791 48 08, lars.berglund@me.com  hemsida: www.textochkommunikation.se

ANMÄLAN Klicka här

logga_lb