ANMÄLAN

Kursanmälan

  Ange vilken kurs din anmälan gäller.

  Namn

  Adress+postadress

  Fakturaadress

  Telefon (mobil)

  Din e-post

  Eventuellt meddelande

  För att anmälan ska vara definitiv inbetalas anmälningsavgift om 2000 kr till plusgironummer 1125687-2.
  För Lendasakademins skrivretreater för enskilda betalas en deposition om 30% på totala avgiften till pg 1125687-2,

   

  LendasOasen tillämpar Konsumentverkets allmänna resevillkor/2014 >> allmanna-villkor-for-paketresor. Om Lendasoasen ställer in kursen betalas hela avgiften tillbaka. I övrigt gäller angående avbeställning :

  3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING 

  3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 

  3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

  3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

  3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

  3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.